Mateřské centrum MaMiNa

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY 2018

Milí rodiče, 
máme pro vás dobrou zprávu. Městu Police nad Metují se podařilo získat dotaci MAS Stolové hory od Evropského sociálního fondu na Příměstské tábory v Polici nad Metují. To znamená, že pokud splňujete podmínky dotace a máte zájem umístit vaše dítko na některý z našich příměstských táborů, uhradíte pouze stravu a věci nepodpořené grantem.
Cena po doložení příslušného formuláře k přihlášce je 100,-Kč den/450,-Kč týden. 
Těšíme se v létě na vás! 
Sníženou cenu mohou čerpat děti, jejichž rodiče:
-mají trvalé bydliště na území Královéhradeckého kraje
-jsou v Královéhradeckém kraji zaměstnaní (forma pracovního poměru nerozhoduje)

- jsou OSVČ

- jsou studenti v řádném nebo rekvalifikačním studiu

- jsou registrováni na Úřadu práce a aktivně si hledají zaměstnání

- matka je na mateřské nebo rodičovské dovolené, ale má trvající pracovní poměr

Termíny táborů
MC MaMiNa - děti do 6 let
30.7.-3.8. - Pohyb je hra a hra je radost - vede Martina Macounová
6.8. - 10.8. - Svět pohybu - vede Martina Macounová
13.8.-17.8.- Galerie pod širým nebem - vede Martina Nosková

Muzeum papírových modelů - děti od 6 let

16.7.-20.7. - Výlety za poznáním pověstí a bájí Policka
6.8. -10.8. - Putování s Malým princem

Nárok na sníženou cenu  musí být doložen příslušným formulářem.
NUTNÉ FORMULÁŘE VČETNĚ PŘIHLÁŠKY NA PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V POLICI NAD METUJÍ  A POKYNY K PLACENÍ

Pokud jste se rozhodli, že v letošním roce pošlete své ratolesti na tábor
Zde jsou formuláře, které je předem nutné vyplnit:
 
Pokud jste vedeni v evidenci na úřadu práce - zde 
Pokud jste v pracovněprávním vztahu - zde
Pro studenty nebo účastníky rekvalifikace - zde
 
Formuláře je nutné vytisknout a vyplnit ručně. Pokud nemáte možnost si formulář vytisknout, v tištěné podobě je naleznete na městském úřadě v Polici nad Metují na podatelně.
 
Nezapomeňte veškeré formuláře podepsat, bez jejich podpisu nejsou účinné.
POZOR! Monitorovací zprávu vyplní každý rodič (z jedné rodiny oba rodiče). Pokud se Vás některé z bodů netýkají - nevyplňujte. 
 
Pokud si nevíte rady s vyplněním dotazníku neváhejte nás kontaktovat.
 
Formuláře odevzdejte prosím s uhrazením tábora nejpozději do 15. 6. 2018 na pokladně Městského úřadu v Polici nad Metují.
Úhradu můžete provést v hotovosti nebo bezhotovostně na č. účtu 9005-4629551/0100 variabilní symbol 3421, zpráva pro příjemce příjmení dětí.
 
Kontakt :

taboryvpolici@seznam.cz, tel. 775 686 987

Velikonoční stezka

+

Příměstský tábor s AJ

+

Jarní swap

+

Příměstské tábory

Příměstský tábor Svět kolem nás a Dětské radosti plně obsazen. Děkujeme za Váš zájem.
+

Jarní prádzniny

Dětský karneval

+