Mateřské centrum MaMiNa

Taneční vystoupení - Propojení generací tancem

MC MaMiNa i v letošním roce získalo finanční příspěvek od Pro rozvoj Broumovska, o.p.s. v rámci programu Máme rádi Broumovsko. Tento rok budou využity k realizaci tanečního vystoupení dětí, které navštěvují taneční kroužek pod záštitou MC a vedením Martiny Macounové a aktivními, stále usměvavými seniorkami z Police nad Metují. Akci jsme nazvali PROPOJENÍ GENERACÍ TANCEM. Uskuteční se 19.3.2018 od 17:00 v sále Kolárova divadla v Polici nad Metují. Vstupné je dobrovolné.Děkujeme za spolupráci CKV Pellyho domy a městu Police nad Metují. Všichni jste srdečně zváni!!!

Prosinec

+

Předvánoční setkání s Terezou Melišovou

+

Specifika internetu z pohledu rodiče

+

VÝSTAVA NA STROMECH

+

MALÝ ZVÍDÁLEK

+

Dopolední programy i odpolední kroužky v MC

+