Mateřské centrum MaMiNa

Taneční kroužek

První hodina se koná v úterý 15. října 2019 od 16:00. Od 22. října již budou hodiny probíhat dle předem dohodnutého rozpisu

Vede Martina Macounová

Potravinová sbírka

+

Slavnost sv. Martina aneb vítání zimy v Polici nad Metují

+

Program MC 2019/2020

+

Výstava na stromech 2019

+

Den otevřených dveří v MC MaMiNa

+

Malý Zvídálek 2019/2020

+